Ograniczanie prac w toku

Wprowadzenie do procesu limitów prac w toku pozwala ograniczyć wielozadaniowość, zmniejszyć wąskie gardła i utrzymać stały przepływ pracy dzięki dopasowaniu popytu do możliwości realizacyjnych.

01

Limity pracy w toku dla użytkownika

Za pomocą Kanbanize można ustawić limity WIP dla poszczególnych użytkowników, określając maksymalną liczbę zadań, jakie dana osoba może wykonywać w procesie. Można zezwolić na przekraczanie ustalonych limitów lub też zablokować taką możliwość.

feature 01
02

Limity pracy w toku dla kolumny

W celu zapobieżenia nadmiernemu obciążeniu zdefiniuj limity prac w toku dla każdego etapu procesu. Zadbaj o to, aby zamiast ciągle rozpoczynać nową pracę, zacząć ją kończyć, co pozwoli zwiększyć produktywność zespołu.

feature 02
03

Limity pracy w toku dla wiersza

Ustanów limity WIP dla określonych części procesu, na przykład "Przyspieszone", i utrzymuj efektywny przepływ pracy określonego typu.

feature 03
04

Limity pracy w toku dla komórki

Oprócz dodawania prac w toku do poszczególnych użytkowników, kolumn i wierszy, w Kanbanize można definiować prace w toku tylko dla określonych komórek na tablicy Kanban.

feature 04
05

Limity prac w toku dla grupy kolumn

Kanbanize umożliwia dodawanie limitów WIP dla poszczególnych grup kolumn. Na przykład można ustawić całkowity limit WIP wynoszący 8 dla etapu "W trakcie", a następnie rozdzielić go na jego podetapy. Pomaga to w budowaniu prawdziwego systemu pull w procesie.

feature 05

Fantastyczne wsparcie 
od ludzi dla ludzi.

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz wraz ze swoim zespołem (po zaproszeniu zespołu) przetestować aplikację w środowisku takim, jak produkcyjne. Jeśli będziesz miał pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy by służyć Tobie pomocą.