Połączenie wszystkich zespołów, optymalizacja procesów pracy i umożliwienie cyfrowej transformacji w instytucjach finansowych

Zapewnij transparentność we wszystkich działach organizacji finansowej, usprawnij komunikację i zrozum obciążenie pracą. Śledź portfel projektów związanych z różnymi produktami/usługami finansowymi oraz optymalizuj przepływ wewnętrznych procesów, takich jak: audyt, księgowość, procedury prawne i zgodności.

Jak Kanbanize Pomaga w Branży Bankowej/Finansowej?

Zapewnienie wysokopoziomowej transparentności w całej firmie

Użyj sieci cyfrowych tablic Kanban, aby zapewnić wgląd w operacje różnych działów, takich jak: zarządzanie finansami, IT, dział prawny i zaopatrzenie. W celu koordynacji pracy nad wieloma projektami i mapowania kompleksowych przepływów pracy zastosuj zarówno przestrzenie zarządcze, jak i zespołów. Zastąp arkusze kalkulacyjne tablicami Kanban i usprawnij przepływ pracy w różnych obszarach biznesowych.

cards

Poprawienie wydajności w grupach audytu wewnętrznego

Pokaż wszystkie działania robocze działu audytu związane z przeglądaniem raportów finansowych, oceną zgodności, oceną zarządzania ryzykiem, itp. w elastycznych tablicach Kanban. Zidentyfikuj wąskie gardła w procesie i wizualizuj zablokowaną pracę, aby móc podejmować działania w odpowiednim czasie. Wprowadź automatyzację do procesu, aby szybko przemieścić pracę między odpowiednimi obszarami funkcjonalnymi i popraw wydajność.

cards

Wizualizowanie portfela produktów/usług finansowych

Powiąż tablice Kanban portfela i zespołu, aby wizualizować projekty lub programy związane z różnymi produktami/usługami finansowymi. Zdekomponuj te produkty/usługi na mniejsze części i rozdysponuj do odpowiednich zespołów. Miej kontrolę nad wszystkimi projektami realizowanymi w zespołach i śledź ich wykonanie w różnych działach (rozwoju, marketingu, sprzedaży itp.).

cards

Zarządzanie i organizacja działań związanych z bankowością korespondencką

Mapuj wszystkie etapy procesu, takie jak przygotowywanie dokumentacji prawnej, negocjowanie umów, przegląd zgodności itp., gdy rozpoczynasz lub zarządzasz relacjami z korespondentami finansowymi. Podziel tablice Kanban na poziome wiersze lub procesy, aby nadać priorytet działaniom roboczym i zorganizować je w określonych lokalizacjach lub u partnerów/dostawców finansowych.

cards

Usprawnienie współpracy i zarządzanie zależnościami

Skonsoliduj całą komunikację związaną z pracą w jednym narzędziu do zarządzania przepływem i wizualizuj zależności za pomocą różnych powiązań. W rezultacie usprawnij współpracę i oszczędzaj czas, organizując krótsze, ale bardziej produktywne spotkania w całej firmie. Zamień Kanbanize w punkt kompleksowej obsługi do śledzenia pracy, udostępniania raportów, zbierania danych o przepływie pracy itp., w celu umożliwienia transformacji cyfrowej.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Kanbanize

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Kanban jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Kanbanize pomogło mi poprawić komunikację miedzy działami dzięki zastosowaniu reguł biznesowych, automatyzujących zgłoszenia poprzez synchronizację kart między różnymi tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować postęp prac, określić poziom SLA oraz zidentyfikować wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Kanbanize to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy Kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy rozmawiamy z klientami o podejściu Kanban i platformie Kanbanize, ludzie ożywiają się, ponieważ oni też o tym wszystkim słyszeli, ale my faktycznie stosujemy Kanban i Kanbanize.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Wstrzymaliśmy się z robieniem założeń i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Kanbanize jest przydatnym narzędziem do monitorowania pracy członków zespołu i analizowania tego co dzieje się w trakcie projektu i z jego zadaniami, od pierwszego kontaktu z klientem do końca realizacji projektu.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Kanbanize to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie Kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50