Rezultaty/OKRy

Zwizualizuj swoje OKRy w systemie Kanbanize. Określ cele całej organizacji i obserwuj jak codzienne działania prowadzą do ich realizacji.

01

Mierzalne rezultaty/OKRy

Zastosuj metodę OKR, określania celów z “mierzalnymi rezultatami”, w systemie Kanbanize. Wykorzystaj inicjatywy do wizualizacji swoich najważniejszych celów i zdefiniuj związane z nimi rezultaty. Na tablicy Kanban powiąż swoje cele z procesami realizacyjnymi.

feature 01
02

Postęp osiągania rezultatów

Łatwo aktualizuj status zdefiniowanych rezultatów i monitoruj zarówno swoje cele jak i postęp codziennych prac. Określ terminy realizacji, by monitorować i porównywać rzeczywisty postęp prac z planowanym. Obserwuj jak codzienne działania przyczyniają się do osiągnięcia głównych priorytetów biznesowych organizacji, tak by zapewnić spójność strategii i procesów realizacyjnych.

feature 02
03

Trendy rezultatów

Kanbanize na podstawie danych historycznych umożliwia także automatyczne przewidywanie osiągnięcia zdefiniowanych rezultatów.  Wykorzystaj wykresy trendu rezultatów do mierzenia postępu w stosunku do planu bazowego, dzięki czemu określisz kiedy prawdopodobnie osiągniesz swoje cele.

feature 03
04

Trendy wyników

Platforma ta zapewnia również automatyczne prognozy dotyczące postępu w osiąganiu wyników/kluczowych rezultatów na podstawie danych historycznych. Wykorzystaj trendy wyników do pomiaru postępu w stosunku do punktu wyjścia, aby określić, kiedy jest prawdopodobne, że osiągniesz swoje cele.

feature 04

Fantastyczne wsparcie 
od ludzi dla ludzi.

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz wraz ze swoim zespołem (po zaproszeniu zespołu) przetestować aplikację w środowisku takim, jak produkcyjne. Jeśli będziesz miał pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy by służyć Tobie pomocą.