Tworzenie całościowego przepływu projektów i zwiększanie wydajności produkcji w przemyśle chemicznym

Wprowadź przejrzystość do portfela projektów badawczo-rozwojowych i mapuj ich realizację w laboratoriach chemicznych, dziale zapewnienia jakości i zespołach inżynierskich. Wprowadź cyfryzację do planowania procesów produkcyjnych i zoptymalizuj przepływ pracy pomiędzy działami.

Jak Kanbanize Pomaga w Przemyśle Chemicznym?

Zapewnianie lepszej wydajności produkcji dzięki cyfrowym tablicom Kanban

Przyspiesz efektywność w procesach produkcyjnych, przechodząc z fizycznych narzędzi planowania Lean, takich jak „skrzynka Heijunka”, na cyfrowe tablice Kanban. Łatwo wizualizuj napływające zapotrzebowanie na wiele produktów i podejmuj decyzje, jak wykorzystać swoją zdolność produkcyjną do utrzymania stabilnego przepływu pracy. Identyfikuj i eliminuj wąskie gardła procesu, aby zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć wydajność produkcji.

cards

Zapewnianie wysokopoziomowej przejrzystości w projektach B+R

Wizualizuj i zarządzaj rozwojem innowacyjnych projektów dla pigmentów, farb, proszków metali, folii i innych produktów chemicznych, które mają być stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Wykorzystaj powiązania nadrzędny- podrzędny, aby połączyć pracę z różnych poziomów organizacyjnych i zapewnić pełny obraz cyklu życia projektu wszystkim interesariuszom.

cards

Poprawianie synchronizacji między działami

Twórz połączenia pomiędzy różnymi działami, takimi jak "Badania" i "Analiza" w celu usprawnienia przepływu pracy pomiędzy nimi. Użyj wielu tablic Kanban, aby wyeksponować wszystkie czynności robocze i zapewnić, że zależne zespoły są na bieżąco z przetwarzaniem wyników badań chemicznych. Wizualizuj i zarządzaj zależnościami pomiędzy chemikami z wielu laboratoriów.

cards

Wizualizowanie statusu wszystkich partii produkcyjnych

Zapewnij wyjątkową przejrzystość statusu wszystkich swoich partii produkcyjnych w konfigurowalnych tablicach Kanban. Wykorzystaj karty Kanban do wizualizacji różnych operacji laboratoryjnych, wprowadź szczegóły zadań operacyjnych i nadaj im odpowiednie priorytety. Śledź czasy rozpoczęcia i zakończenia pracy dotyczącej danej karty i ustaw automatyczne powiadomienia dla chemików lub innych członków zespołu, kiedy terminy zostaną osiągnięte.

cards

Ułatwianie współpracy z dostawcami i innymi zewnętrznymi interesariuszami

Przenieś swoją sieć tablic Kanban na wyższy poziom i zaproś dostawców lub innych ważnych interesariuszy zewnętrznych do swoich procesów pracy, aby bezproblemowo z nimi współpracować. Wykorzystaj zasady automatyzacji w celu szybkiego powiadamiania ich o potrzebnych surowcach, urządzeniach technicznych lub innych ważnych informacjach. Śledź i optymalizuj przepływ zgłoszeń.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Kanbanize

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Kanbanize pomogło mi poprawić komunikację miedzy działami dzięki zastosowaniu reguł biznesowych, automatyzujących zgłoszenia poprzez synchronizację kart między różnymi tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować postęp prac, określić poziom SLA oraz zidentyfikować wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Kanbanize to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy Kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy rozmawiamy z klientami o podejściu Kanban i platformie Kanbanize, ludzie ożywiają się, ponieważ oni też o tym wszystkim słyszeli, ale my faktycznie stosujemy Kanban i Kanbanize.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Wstrzymaliśmy się z robieniem założeń i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Kanbanize jest przydatnym narzędziem do monitorowania pracy członków zespołu i analizowania tego co dzieje się w trakcie projektu i z jego zadaniami, od pierwszego kontaktu z klientem do końca realizacji projektu.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Kanbanize to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie Kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50