Zarządzanie procesem

Dzięki Kanbanize możesz dostosować swoje tablice Kanban do specyfiki swoich zespołów. Zamiast dzielić różne rodzaje pracy na osobne tablice, możesz zbudować wielowarstwową tablicę Kanban, aby praca zespołów była widoczna w jednym miejscu.

01

Konfigurowalne procesy

Dysponując funkcjonalnością wieloprocesową, możesz zaprojektować dowolną tablicę, jaka tylko przyjdzie Ci do głowy. Wielowarstwowa struktura tablicy wspiera członków zespołu w ich indywidualnej oraz wspólnej pracy i daje podstawy do lepszej organizacji procesu, a także jego usprawniania.

feature 01
02

Proces Inicjatyw

Proces Inicjatyw to miejsce, w którym można tworzyć inicjatywy (większe zadania lub projekty) i automatycznie śledzić ich postępy. Jest to górny wiersz w tablicy, zaprojektowany tak, aby ułatwić dzielenie projektów na zadania, którymi można w łatwy sposób zarządzać i śledzić ich status bez zbędnego wysiłku.

feature 02
03

Harmonogramy

Harmonogram zapewnia zwinne podejście do planowania. Umożliwia on wizualizację przeszłych, bieżących i przyszłych projektów w widoku kalendarza.  Wizualizuj swoje projekty w harmonogramie Kanban, podziel je na łatwe do zarządzania elementy pracy i śledź ich postępy w jednym miejscu.

feature 03
04

Jawne zasady

Kanbanize pozwala na jasne zdefiniowanie i wizualizację zasad dotyczących procesu. Te zasady i procedury pomagają w osiągnięciu wysokiego poziomu spójności i wspólnego zrozumienia tego, co należy zrobić na każdym etapie procesu.

feature 04
05

Oczekiwany poziom usług

Oczekiwany poziom usług to maksymalny, uzgodniony czas, jaki elementy pracy powinien spędzić w danym procesie. Wizualizacja w tablicy Kanban pozwala w łatwy sposób sprawdzić, które zadania zajmują więcej czasu niż oczekiwano.

feature 05
06

Ogranicz projekty w toku

Harmonogram w Kanbanize to pierwszy w historii harmonogram z limitami pracy w toku (WIP (Work In Progress) limits). Dzięki temu zespoły mogą ustawić maksymalną liczbę projektów lub inicjatyw, które mogą być w stanie realizować jednocześnie. Możesz w ten sposób uchronić swoje zespoły przed przeciążeniem i przyspieszyć realizację projektów.

feature 06

Fantastyczne wsparcie 
od ludzi dla ludzi.

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz wraz ze swoim zespołem (po zaproszeniu zespołu) przetestować aplikację w środowisku takim, jak produkcyjne. Jeśli będziesz miał pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy by służyć Tobie pomocą.