Właściwości i funkcjonalność elementu pracy

Wykorzystaj nasze zaawansowane funkcjonalności kart Kanban, aby dostosować elementy pracy do swoich potrzeb, usprawnić komunikację i śledzić zależności między zespołami.

01

Pola definiowalne

Dzięki definiowalnym polom w Kanbanize możesz wizualizować i śledzić informacje dotyczące konkretnych projektów lub zadań. Można tworzyć różne typy pól (liczba, data, uczestnik itp.), aby odzwierciedlić potrzeby procesu i zastosować je do różnych tablic oraz kart Kanban.

feature 01
02

Podzadania

Podziel złożone elementy pracy na podzadania, aby monitorować postęp mniejszych prac. Twórz dowolną liczbę podzadań, przypisuj je do użytkowników, a w razie potrzeby przekształcaj je w osobne karty Kanban lub wykorzystaj je w inny sposób.

feature 02
03

Typy elementów pracy

Dzięki typom pracy w Kanbanize można wyodrębnić różne rodzaje pracy w procesie. Wprowadzaj dowolną liczbę typów pracy i analizuj rezultaty tylko dla określonych zadań lub projektów.

feature 03
04

Wzmiankowanie

Dzięki możliwości tworzenia "wzmianek" w kartach można łatwo zwrócić uwagę innego użytkownika na określony temat bezpośrednio w danej karcie Kanban. Pozwala to na natychmiastowe powiadomienie współpracowników i ułatwia komunikację.

feature 04
05

Załączanie plików

Łatwo dołączaj pliki do kart Kanban bezpośrednio z komputera lub usług w chmurze, takich jak: Google Drive, OneDrive, Box oraz DropBox. Bezpośrednio z karty możesz podejrzeć lub pobierać załączniki.

feature 05
06

Powiadomienia

W Kanbanize użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia z różnych powodów. Na przykład możesz otrzymywać powiadomienia o przydzieleniu Ci zadań, zbliżającym się terminie, utworzeniu karty i w wielu innych przypadkach.

feature 06
07

Konfigurowalne parametry zadań

W Kanbanize każdy może dostosować widok kart dla każdej tablicy. Na przykład można skonfigurować karty na tablicy w taki sposób, aby pokazywały czas wykonywania, termin lub priorytet. Zgodnie z preferencjami użytkownika można wybrać które parametry karty pozostaną widoczne po jej zamknięciu.

feature 07
08

Zarządzanie zależnościami

Przy pomocy różnych powiązań kart wizualizuj i śledź zależności pomiędzy zespołami. W celu zwiększenia widzialności wielu zadań i projektów twórz pomiędzy elementami pracy powiązania, takie jak poprzednik-następnik lub nadrzędny- podrzędny. Utrzymaj wszystkie zależności w ramach jednej platformy.

feature 08
09

Blokery i naklejki

Używaj symboli wizualnych Kanbanize, aby wyróżnić konkretne karty Kanban na swojej tablicy. Wskazuj problemy za pomocą różnych blokerów i definiuj powody blokowania. Wybieraj określone naklejki, aby kategoryzować elementy istotne dla procesu.

feature 09

Fantastyczne wsparcie 
od ludzi dla ludzi.

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz wraz ze swoim zespołem (po zaproszeniu zespołu) przetestować aplikację w środowisku takim, jak produkcyjne. Jeśli będziesz miał pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy by służyć Tobie pomocą.