Prognozowanie projektu

Korzystaj z danych historycznych, aby tworzyć probabilistyczne plany przyszłej realizacji projektów w niepewnym środowisku. Z pomocą Kanbanize stosuj prognozowanie zamiast szacowania.

01

Prognozowanie projektu

Dzięki funkcjonalności prognozowania w Kanbanize możesz określić prawdopodobne czasy trwania projektów (od optymistycznych do bardzo pesymistycznych). Wykorzystuje ona określone kryteria (np. złożoność i pewność) do automatycznego tworzenia prognoz na podstawie danych o przepływach w przeszłości.

feature 01
02

Monte Carlo: Ile

Dzięki wbudowanej symulacji Monte Carlo, Kanbanize pozwala określić, ile elementów pracy zespół jest w stanie ukończyć w danym okresie. Symulacja jest przeprowadzana na podstawie danych historycznych ukończonych elementów. Użyj różnych filtrów, aby uzyskać dokładne prognozy dotyczące ilości pracy, która może zostać wykonana w przyszłości.

feature 02
03

Monte Carlo: Kiedy

Symulacja Monte Carlo: "Kiedy" dostarcza prawdopodobnych wyników dla przyszłego czasu trwania projektu w oparciu o przeszłe dane dotyczące procesu. Stosując filtry, możesz doprecyzować wyniki symulacji i wykorzystać różne poziomy pewności do informowania o prognozach realizacji projektów.

feature 03

Fantastyczne wsparcie 
od ludzi dla ludzi.

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz wraz ze swoim zespołem (po zaproszeniu zespołu) przetestować aplikację w środowisku takim, jak produkcyjne. Jeśli będziesz miał pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy by służyć Tobie pomocą.